O nás

Vitajte na webovej stránke OZ ZVONIVKA!

Naše občianske združenie s názvom OZ ZVONIVKA vzniklo 1. 3. 2022.

Cieľom nášho občianskeho združenia je propagovať múzické čítanie a tvorivé písanie.

Naším zámerom je:

  • prehlbovať lásku ku knihám a  podporovať prezentácie tvorby nových, začínajúcich autorov, prioritne tých regionálnych,
  • podporovať a propagovať čítanie, organizovať podujatia za účelom čítania, vlastného písania a prezentáciu literárnych diel,
  • napomáhať rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, slovnej zásoby a priblíženie literatúry hravou formou  v prostredí škôl i predškolských zariadení,
  • spolupracovať so školami, predškolskými zariadeniami a orgánmi samosprávy pri organizovaní podujatí a prípadnej prípravy na jednotlivé prezentačné recitačné i literárne súťaže,
  • prehlbovať úctu k literárnej tvorbe, organizovať informačné a vzdelávacie akcie, besedy, workshopy a semináre pre laickú verejnosť i školy,
  • pripravovať vystúpenia amatérskych divadelných predstavení na základe jednotlivých literárnych predlôh,
  • publikovať recenzie kníh, literárnych diel.

PaedDr. Silvia Hajdúová

Silvia Hajdúová sa narodila 16. septembra 1982 v Rožňave. Za svoju poéziu získala ocenenie v Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2019 i 2020 a Gerbócovej literárnej Snine 2021. Taktiež sa stala finalistkou literárnej súťaže PARS POETRY 2022 v kategórii poézia i próza. Napokon získala tretie miesto za svoju prózu v literárnej súťaži o Cenu Maroša Bančeja 2022. Takisto sa stala finalistkou krajskej súťaže Slovom a obrazom 2022. V septembri 2022 vydala debutovú básnickú zbierku s titulom Dievča s obitými kolenami.

Publikovala články v časopisoch Javisko, UPC PRESHOW, Slovenčinár, Slovenčinári, v Korzári a Učiteľských novinách i na blogu OZ Trikvetra. Prispela svojimi textami i testami do Cvičebnice zo slovenského jazyka z pera Jána Papugu a taktiež lektorovala jeho dva diely Kompendia literatúry. Okrem básní píše aj poviedky, rozprávky, literárne či divadelné recenzie a odborné príspevky väčšinou z didaktiky literatúry. Založila občianske združenie s názvom OZ ZVONIVKA, vďaka ktorému propaguje múzické čítanie i tvorivé písanie.

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – pedagogiku na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Počas vysokej školy pracovala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove ako uvádzačka a šatniarka. Takisto bola členkou študentského divadla ARS NOVA, ktoré v novembri 2007 získalo na Akademickom Prešove cenu za ludický výkon. Od roku 2002 pôsobila ako konzultantka a sprievodkyňa na troch ročníkoch Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel TEMPUS ART v Rožňave.

Pracovala prevažne ako pedagogička, vychovávateľka i knihovníčka. Jej prelomovým obdobím bolo pôsobenie v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Za kreatívne považuje nielen písanie básní, ale aj vytváranie testových úloh pre NÚCEM či Exam. V súčasnosti vyučuje prostredníctvom internetu slovenský jazyk cudzincov pre Jazykovú školu Empire v Bratislave. Pôsobí ako  korektorka, editorka, blogerka, recenzentka i propagátorka čítania. Venuje sa power joge, plávaniu, prechádzkam prírodou i mestom, cestovaniu a obľubuje divadlo. Žije vo svojom rodnom meste Rožňava.